Tietosuojaseloste


Bistro Gustafin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä

Sokeritehtaan Ravintolat Oy
Mannerheiminkatu 9
06100 Porvoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Sokeritehtaan Ravintolat Oy
Mika Gehör
Mannerheiminkatu 9
06100 Porvoo
040 3567733
mika@bistrogustaf.fi
2. Rekisteröidyt

Bistro Gustafin asiakkaat
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

    Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
    Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin.
    Henkilötietoja käsitellään kokoustilavaraajien suostumuksella, asiakassuhteen syntyessä.
    Tiedottaminen Bistro Gustafin palveluista.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

    Asiakassuhteen hoitaminen
    Palveluistamme tiedottaminen
    Yhteistyökumppanuus ja molemminpuolinen asiakassuhde.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

    nimi
    osoite
    sähköposti
    puhelinnumero


Asiakastiedot

    tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista.

 

Uutiskirje

IP-osoite kirjautumishetkellä ja uutiskirjeen tilaushetkellä, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä tieto suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin.

Sivun toiminnollisuus ja turvallisuus

IP-osoite käytönaikaisen toimien ja turvallisuuden valvomiseen.

Sokeritehtaan ravintolat Oy käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan, joista informoidaan palvelun käytön yhteydessä.
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@bistrogustaf.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  

Sokeritehtaan Ravintolat Oy
Mika Gehör
Mannerheiminkatu 9
06100 Porvoo
040 3567733
mika@bistrogustaf.fi
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

    Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
    Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.
    Asiakkaalta itseltään hänen pyytäessä tarjousta palveluistamme sähköpostin kautta.
    Uutiskirjeen jakelulista koostetaan uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista, Quandoo-pöytävarausjärjestelmästä asiakkaiden itsesyöttämien tietojen perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sokeritehtaan Ravintolat Oy:n ulkopuolelle.

Luovumme laskutustietoja Talenom Oyj:lle, jotka käsittelevät meidän laskutusjärjestelmää varten.
Talenom Oyj on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

    Quandoo Finland Oy
    Talenom Oyj
    Kassamagneetti Oy

Varmistamme että sopimuksissanne palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.
8. Käsittelyn kesto

    Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
    Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta, eikä tietoja enää ole jakelulistalla.
    Tarjouskirjeissä ja vahvistuksissa on osoitetieto, mihin rekisteröity voi ilmoittaa poistuvansa jakelulistoilta ja rekistereistä.

 
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tietosuojavaltuutettu ja vuoropäälliköt käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

    Tilitoimisto:                                                           Talenom Oyj
    IT-Tuki:                                                           Tommi Ranta ja Tomi Heiskanen
    Tilavaraus-/asiakashallintajärjestelmä: Jamix Oy
    Pöytävarausjärjestelmä: Quandoo Finland Oy                

 
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

    Evästeet

 

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
- henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,

- olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen (esim. kohdennetut mainokset),

- verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja

- tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.


Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme:

 

Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.

 

Käyttäytymistä mittaavat evästeet

Nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivua. Ne voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja mitkä ovat verkkosivumme suosituimmat osat.

 

Kohdennetut mainosevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoja selaustoiminnastasi. Niitä käytetään, jotta mainonta olisi mielenkiintoisempaa ja vastaisi paremmin tarpeitasi. Voimme myös käyttää näitä evästeitä rajoittaaksemme sinulle näkyvien mainosten määrää ja arvioidaksemme mainonnan tehokkuutta verkkosivuilla. Evästeet ovat yleensä kolmannen osapuolen hallinnoiman mainosverkoston asettamia, jotta sinulle voidaan tarjota verkkokäyttäytymisesi perusteella mielenkiintoista sisältöä.

 

Muut kolmannen osapuolen evästeet

Voimme käyttää myös sosiaalisen median evästeitä verkkosivuillamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedIn:issä. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.